Que Facemos

Áreas de actuación / servizos

Asesoramento no sector agrícola e gandeiro

Estudamos o teu proxecto, analizamos a viabilidade e propoñemos solucións adaptada ao teu negocio.

Proxectos de desenvolvemento rural

Acompañamento inicial, procura de fondos, tramitacións administrativas e todo o necesario para a posta en marcha do teu proxecto.

Xestión de axudas e subvencións

Entidade de asesoramento recoñecida pola Consellería do Medio rural, e entidade colaboradora co FOGGA na tramitación das axudas do Pago Único. Tramitación de plans de investimento e incorporacións no sector agrogandeiro.

Proxectos de obras e de legalizacións

Dirección e coordinación da seguridade e saúde nas obras

Análises de terras e plans de fertilización

Informes periciais e valoracións

Medicións e levantamentos topográficos

Tramitacións ambientais

Tramitacións catastrais

Permisos, concesións e legalizacións ante Confederación Hidrográfica

Etc...